Eigen risico

Sinds 1 januari 2008 is het eigen risico in leven geroepen voor de zorgverzekering. Deze bedroeg toen nog 150 euro. In de jaren voor 2008 gold de no-claimregeling. Iedereen begon met 255 euro. Alle zorgkosten die je maakte werden van dit bedrag afgetrokken. Maakte je meer zorgkosten dan die 255 euro? Dan krijg je niks terug. Had je voor 100 euro zorgkosten? dan kreeg je 155 euro terug en als je helemaal geen zorgkosten had, dan krijg je de volledige 255 terug. De regeling was bedoeld om mensen te motiveren om bewust met zorg om te gaan. Maar er waren al snel verschillende tegenstanders. Chronisch zieken en ouderen zouden juist de dupe zijn van deze regeling. Het merendeel van deze groep maakte zoveel zorgkosten dat zij nooit geld terug zouden krijgen. Vandaar dat is besloten om de no-claimkorting af te schaffen. Hierdoor kon de premieverhoging voor de zorgverzekering het jaar daarop beperkt blijven, omdat zorgverzekeraars geen no-claimkorting meer hoefden uit te keren. Maar tegelijkertijd met het afschaffen van de korting werd het eigen risico gepresenteerd.

Eigen risico bij een zorgverzekering

Het eigen risico is om verschillende redenen ingevoerd. Allereerst moeten mensen bewust ervan gemaakt worden dat zorg duur is. Er zijn nog altijd teveel mensen die zonder goede redenen naar de dokter of het ziekenhuis gaan. Juist door nu een eigen bijdragen te vragen denken mensen er misschien over na of het wel echt nodig is. Maar de belangrijkste reden voor het eigen risico is het financiele plaatje. Er wordt namelijk steeds meer uitgegeven aan de zorg. In 2012 is dit opgelopen tot 70 (!!!) miljard. In de komende 10 tot 15 jaar loopt dit waarschijnlijk op tot ruim 100 miljard! Premie voor de zorgverzekering en de belasting is niet meer genoeg. Patienten moeten meer zelf gaan bijdragen. Dit gebeurt door middel van het eigen risico. Alle zorgkosten moeten zelf betaald worden tot dit eigen risico "op" is, daarna zal pas je zorgverzekeraar de zorgkosten gaan vergoeden. 150 euro in 2008 was nog wel te doen, maar de zorgkosten lopen in verhouding teveel op. Redenen zijn hiervoor de vergrijzing en dat er steeds meer dure behandelingen komen, maar ook te hoge salarissen van managers, directieleden en medisch specialisten kunnen genoemd worden. Ook zorgverzekeraars willen winst maken. Het eigen risico is dus in de loop der jaren verder verhoogd. In 2009 viel dit nog mee. Er moest nu 155 euro betaald worden en in 2010 165 euro. Vervolgens ging het eigen risico in 2011 omhoog met 5 euro naar 170 euro, maar nu gaat het hard. In 2012 is het eigen risico naar 220 euro gegaan en de planning voor 2013 is 350 euro! Voor 2014 is het eigen risico vastgesteld op 360 euro. Hierbij moet wel vermeld worden dat mensen met een laag inkomen gecompenseerd worden, maar feit blijft dat 360 voor veel mensen een heleboel geld is. Ook in 2015 zal het eigen risico gaan stijgen. Het eigen risico bedraagt in 2015 375 euro per jaar.

Uitzonderingen eigen risico

In principe moet voor alle zorgkosten het eigen risico betaald worden, maar er zijn hierop toch enkele uitzonderingen. Deze zorgkosten worden volledig vergoed en je hoeft dus geen eigen risico te betalen.

  • Huisarts bezoek
  • Verloskundige
  • Kraamhulp (hiervoor geldt wel een eigen bijdrage van eigen bijdraga van 4,04 euro per uur in 2015)
  • Bezoek aan de apotheek
  • Voor kinderen hoeft geen eigen risico betaald te worden
  • Voor zorg die vanuit een aanvullende verzekering wordt vergoed hoeft ook geen eigen risico betaald te worden

Vrijwillig eigen risico

De 375 euro is het verplicht eigen risico. Dit geldt dus voor iedereen. Maar je kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Hiermee krijg je korting op je premie. Je kunt kiezen voor 100, 200, 300, 400 of 500 euro vrijwillig eigen risico. Dit vrijwillig eigen risico komt dus bovenop je verplicht eigen risico. Je kunt dus maximaal 875 euro aan eigen risico hebben. Een vrijwillig eigen risico is alleen aan te raden als je verwacht weinig tot geen zorgkosten te maken. Je krijgt gemiddeld rond de 250 euro per jaar korting op je premie als je kiest voor het hoogste eigen risico.

 

Goedkoopste zorgverzekering 2015

Zorgverzekering  Premie 2015  Vrije keuze   Aanbieding   Overstappen
Bewuzt   85,00 Nee   Overstappen naar Bewuzt
Ditzo   89,95 Ja   Overstappen naar Ditzo
Menzis  90,75 Nee   Overstappen naar Menzis
CZdirect  91,15 Nee   Overstappen naar CZdirect
Energiek   91,45 Nee   Overstappen naar Energiek
OHRA  91,87 Ja   Overstappen naar OHRA
Anderzorg  93,00 Nee   Overstappen naar Anderzorg
Univé   96,30 Nee 10 procent korting Overstappen naar Univé
PNOzorg  96,60 Ja   Overstappen naar PNOzorg
UnitedConsumers  97,15 Nee Korting of cadeau Overstappen naar UnitedConsumers
Delta Lloyd   98,78 Ja   Overstappen naar Delta Lloyd
         
         

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb